محصولات شرکت پلاستیک آلی شهاب شرق

محصولات پلاستیکی که در شرکت آلی شهاب تولید می شود به  دسته های بادی، تزریقی، صنعتی، غذایی و بهداشتی  تقسیم می شود که تمامی مراحل تولید از ابتدا تا انتها با بهترین تجهیزات و ماشین آلات صنعتی تولید پلاستیک و متخصصان مجرب انجام می پذیرد.

قالب های صنعتی

قالب های شوینده

قالب های غذایی و بهداشتی